Spam eller spam-mail er en betegnelse for reklamer, man ikke selv har bedt om, som sendes via e-mail eller i nyhedsgrupper. Reklamerne har gerne til formål at lokke modtageren til at købe forskellige produkter via internettet. Spam-mail udsendes fra en afsender, der almindeligvis søger at skjule sin egentlige identitet ligesom han - med forskellige metoder - opsnapper e-mail-adresser fra intetanende, der surfer på internettet.

For personer, som udsender spam, kan det være en lukrativ forretning, hvilket formentligt er den primære årsag til, at de uønskede reklamer grad fortsat udsendes. Det koster således kun få kroner, at udsende millioner af e-mails, og hvis bare én person for hver udsendt million reklamer køber produktet, kan forretningen så at sige løbe rundt.

Det er ulovligt at udsende Spam-mails, og der her været afviklet en række retsager på den baggrund.