Structured Query Language eller SQL er det mest udbredte programmeringssprog til relationelle databaser. Det er blevet standardiseret i flere omgange som SQL-92 og SQL-1999, men de fleste databasesystemer har deres egne udvidelser. Sproget dækker både definition af databaser og manipulation af data. SQL er et deklarativt programmeringssprog, hvilket vil sige, at man kun beskriver, hvad der skal ske, men ikke hvordan det sker.

I SQL skelnes der ikke mellem store og små bogstaver, bortset fra i dataværdier. Kommentarer indledes med '--' og varer linjen ud. SQL-kommandoer kan afsluttes med ";", hvis der kommer flere efter hinanden.