Visual Basic (VB), udviklet af Microsoft, er et objektorienteret programmeringssprog, som opererer indenfor  en ramme af grafiske  objekter med allerede indbyggede egenskaber, metoder og hændelser, som kan  kontrolleres via kode. VB er afledet fra programmeringssproget Basic.

Anvendes til opbygning af grafiske brugergrænseflader, med Windows layout, til at ’styre’ underliggende databaser etc.

 

Programmeringsprog afledt fra VB

  • VBScript er standardsproget for  Active Server  Pages (ASP) , og kan bruges i Windows  scripting og client baseret hjemmeside scripting.
  • Visual  Basic.net er en bagud kompatibel opdatering af VB og er en del af  Microsoft’s .NET platform.
  • Visual  Basic for Applications (VBA) giver mulighed for at udvikle makroer. VBA  er en integreret del af Microsoft Office familien.