Scalable Vector Graphics (SVG) er et billedformat udviklet af World Wide Web Consortium (W3C).

Dette billedformat er afledt af XML, og som navnet antyder bruges det til beskrivelse af vektorgrafik, dog kan almindelig rastergrafik også indsættes i et SVG-billede. SVG kan indlejres i normal HTML og behøver ikke at være indeholdt i en ekstern fil. Dette betyder også at SVG-billeder nemt kan genereres dynamisk.

SVG-formatet er ikke ret udbredt hvis vi ser på almindelige sider på nettet. Her foretrækkes som regel flash. SVG er dog understøttet mange steder, for eksempel i mobiltelefoner.

Mozilla Firefox understøtter fra version 1.5 SVG som standard. Hvis man har en browser som ikke understøtter formatet, kan man f.eks. installere Adobes SVG Viewer.

I SVG er det, som i flash, muligt at lave animationer, lyd og anden interaktivitet.