Get Adobe Flash player

.NET

.NET (udtales "dot net") er Microsofts alternativ til Suns Java (programmeringssprog).  .NET Framework er et stykke software man kan installere på Microsoft Windows  og som giver en mulighed for at afvikle programmer skrevet i et .NET  programmeringssprog som f.eks. C# og VB.NET. .NET  Frameworket er et lag der ligger mellem applikationerne og styresystemet. Novell har lavet en delvis implementering  af .NET Frameworket med navnet Mono, der gør det muligt at afvikle .NET  programmer på andre styresystemer end Microsoft Windows.

Der findes en række .NET programmeringssprog. En række af de 'gamle'  Microsoft programmeringsprog er kommet i en .NET-version men der er foretaget  store ændringer i sprogene for at de kan bruges i .NET. Det er Microsofts mål,  at man skal kunne udvikle i alle programmeringssprog til .NET. Dette foregår  konkret ved, at der findes en compiler for hvert sprog. Alle compilere genererer den  samme type bytecode som så kan eksekveres/oversættes af en interpreter  (fortolker) (CLR: Common Language Runtime). Frameworket indeholder API til alt hvad en applikation kan have brug for da det er  tanken at alle programmer på Windows i fremtiden (måske bortset fra drivere og  andre meget low-level ting) skal været skrevet i .NET.

.NET har en række ligheder med Java deriblandt at koden  kompiles til midlertidig bytecode, at det teoretisk er muligt at compile sit  program og derefter køre det på forskellige platforme, mm. .NET blev da også, på  frigivelses tidspunktet, set som Microsofts modsvar på Java's stigende dominans  bl.a. indenfor server side programmering, webservices, mm.