Get Adobe Flash player

Server side

Server-side betyder inden for computer-terminologi, at  opgaver, såsom dynamisk generering af HTML eller kørsel af et script, afvikles på serveren fremfor hos klienten.

Server-side-teknologi omfatter fx. ASP.NET- eller JSP-websider, hvor indhold genereres på serveren og  derefter transmitteres til klienten, men termen bruges også helt generelt om  enhver teknologi eller funktionalitet, der afvikles på serveren, fx.  forretningslogik, sikkerhedsprocedurer i forbindelse med netbank eller kontakt  med databaser.

Server-side-fremgangsmåden står i modsætning til paradigmet om "den aktive  klient", hvor megen aktivitet foregår på klienten, fx. i form af  applet-afvikling, kørsel af scripts og kørsel af tungere browser-plugins. Aktive  klienter forekommer brugeren hurtige, fordi programfunktionalitet afvikles på  klienten (og ikke skal frem og tilbage over netværk), men er svære at  vedligeholde, hvis de skal spille sammen med en server (en synkron opdatering af  alle klienter er vanskelig).