URL betyder Uniform Resource Locator - på dansk  Enhedsressourcefinder. En URL bruges til at beskrive adressen af en  bestemt ressource på internettet.

URL er en blandt i alt 4 URx-forkortelser foreslået til at beskrive  adresser på internettet - de andre er URI, URN og URC. URL er den langt mest  udbredte standard for hvordan en adresse på internettet skrives.

En URL er et stedfortræder for de IP-adresser, der er langt sværere at huske for  mennesker. Desuden kan en URL indeholde ekstra informationer i forhold til en  IP-adresse.