Get Adobe Flash player

CMS

Et Content Management System (CMS) er et stykke software til organisering og lette  samarbejdet med at oprette dokumenter og andet information og hvorigennem  enkeltpersoner eller grupper kan håndtere en mængde elektronisk indhold, for  eksempel dokumenter, filer og billeder. Content management systemer er et system  der er en del af begrebet Information management. CMS bruges også  til opbevaring og single sourcing af et firmas dokumenter bestående af, men ikke  begrænset til, manualer, slagsguides, tekniske manualer o.s.v. Et Content  management system er sommetider en webapplikation til håndtering af hjemmesider  og deres indhold. Via en webserver  udgives systemets websider på internettet eller en intranet side.

Et CMS består af en række komponenter til styring af f.eks roller,  rettigheder, indholdsskabeloner og arbejdsgange, der kan tilpasses efter  behov.

Et CMS kan udvikles som et standardsystem eller specielt fremstilles til  konkrete behov.

En speciel afart af CMS er Web Content Management (WCM) som  fokuserer på et online indhold på en fælles hjemmeside på internettet eller et  intranet.

WCM'er udvikles i bl.a. ASP, .NET, PHP, Java, Perl og Python.

Fordelen ved web content management systemer er, at man i de fleste kan  redigere indholdet fra et vilkårligt sted ved hjælp af en almindelig webbrowser som Internet Explorer,  Mozilla, Firefox og Opera, uden at skulle anvende et  designprogram til at udforme siderne i, og uden at skulle kopiere de færdige  sider med FTP til serveren. Desuden behøver  man normalt ikke at have programmeringserfaring, da indholdet er adskilt fra  præsentationen. I nogle tilfælde er det dog en fordel at kunne lidt HTML.