Get Adobe Flash player

RAM

RAM (akronym for  Random Access Memory) er arbejdshukommelse i computere.

RAM er det sted i en computer,  hvor styresystemkomponenter,  programmer og anden data der bliver  brugt meget bliver opbevaret, så der er hurtig adgang til dem. Fordelen ved RAM  er, at det er meget hurtigere at læse fra og skrive til end en harddisk, cd-rom eller diskettedrev.

RAM er volatilt. Det betyder, at,  til forskel fra f.eks. en harddisk mister RAM'en al data der har været lagret i  den, når strømmen til computeren afbrydes.

Faktisk kan man sammenligne RAM med menneskets korttidshukommelse, den kan  også kun klare en vis mængde information på en gang, derefter er den nødt til at  rydde op og måske lægge noget ned i langtidshukommelsen. Herefter kan man igen  begynde at opbevare information i kortidshukommelsen.

Når computerens styresystem bedes om at allokere hukommelse, når der ikke er  mere ledig RAM, vil det muligvis ty til swapping.

 

Der findes forskellige måder at lave denne type hukommelse på, og i grove  træk skelner man mellem dynamisk og statisk RAM:

  • I dynamisk RAM, eller DRAM, "huskes" hver bit af en kondensator, som lades op eller "tømmes"  for elektrisk  ladning alt efter om pågældende bit skal være "0" eller "1". Fordelen ved  denne type RAM er, at der kræves færre komponenter (blot én enkelt kondensator)  pr. bit "lagerplads" end i statisk RAM, men da kondensatorerne har en ganske  lille kapacitet og i  praksis ikke kan gøres helt tabsfri, vil de opladede kondensatorer "glemme"  deres indhold i løbet af ganske få millisekunder. Derfor kræver dynamisk RAM et  såkaldt refreshing-kredsløb, som med ganske korte intervaller læser hver  eneste bit, og sørger for at "genfylde" de ladede kondensatorer. 
  • Statisk RAM, eller SRAM, består af en flip-flop for hver bit der skal kunne "opbevares". Det kræver flere  komponenter for den samme mængde "data-lagerplads" end dynamisk RAM, og vil  derfor være dyrere. Til gengæld kræves der ikke noget kredsløb til kontinuerlig  refreshing.