Get Adobe Flash player

RAID

RAID er et akronym for  Redundant Array of Independent (eller Inexpensive)  Disks (på dansk: Redundant Række af  Billige Diske) og er en betegnelse for en måde at kombinere tilgangen til flere  lagermedier (typisk harddiske) på, således at tilgangen til  den samlede lagerenhed sker med visse forbedrede egenskaber (større hastighed,  bedre data-redundans).

Der findes et sæt standard RAID niveauer, som angiver hvorledes diskene  anvendes, og således bestemmer hvilke egenskaber der opnås.

  • RAID 0 (striping) Data fordeles skiftevis fra disk til disk (ingen  redundans). Forbedrer læse/skrive hastighed, idet flere diske kan tilgås  samtidigt. Minimum 2 diske. Overholder egentligt ikke RAID, da dette niveau ikke  indeholder redundans. 
  • RAID 1 (mirroring) Data spejles på forskellige diske. Øger muligheden  for data-genskabelse i tilfælde af disk nedbrud. Minimum 2 diske. 
  • RAID 0+1 (striping + mirroring) Kombination af de to ovenstående,  hvor data først bliver skrevet skiftevis ud på 2 diske og disse så spejles på 2  andre diske. Kræver som minimum 4 diske; et lige antal diske. 
  • RAID 1+0 (mirroring + striping) Som RAID 0+1, men data bliver først  spejlet og derefter "stripped" ud på flere diske. Kræver som minimum 4 diske; et  lige antal diske. 
  • RAID 3 og RAID 4 (striping med dedikeret paritet) Som RAID 0, men med en disk som er  dedikeret til hhv. paritets-bit/blok. Pariteten anvendes ved data-genskabelse  ved nedbrud i én disk. Minimum 3 diske. 
  • RAID 5 (striping med distribueret paritet) Som RAID 0, men med  distribueret paritetsblok. Igen kan data genskabes ved nedbrud i én disk. Kræver  minimum 3 diske. 
  • RAID 6 (striping med dobbelt distribueret paritet) Som RAID 0, men  med to distribuerede paritetsblokke. Her er det muligt at genskabe data ved  nedbrud i to diske. kræver minimum 4 diske.