Get Adobe Flash player

Server

En server er en computer,  som deler sine ressourcer  såsom periferiudstyr og  filer med andre computere, kaldet klienter, på  et datanet. Det er muligt for en  computer at være klient og server samtidig. Desuden kan det være et program, som  modtager forespørgsler fra andre programmer og sender et svar tilbage.

Inden for første kategori findes mange forskellige grupper, blandt andet  dataserver, som  hovedsageligt udfører beregninger, og filserver, som hovedsageligt opbevarer filer.

En servers formål er at give et antal klienter adgang til regnekraft og/eller  data. Et godt eksempel på dette er en webserver, der kan stille en HTML-side til rådighed for alle andre maskiner, som er  tilsluttet world wide  web.

Begreberne klient og server stammer fra 1970'ernes terminal- og mainframe-kultur.

Der kommer flere og flere ny servermuligheder i alle computer, som f.eks X-internet, webserver  og Microsofts .Net.  Disse tiltag gør det muligt for selv mindre computere at fungere som servere.