Et tastatur er et redskab til indtastning af tekst. Tastaturet kan  være på en skrivemaskine  eller være sluttet til en computer.  Tastaturer findes i mange sprogvarianter og med flere forskellige placeringer af  tasterne, hvor QWERTY-udgaven er den  mest udbredte. QWERTY-tastaturet er en gammel opfindelse fra 1868, hvor man med vilje placerede meget anvendte  bogstaver et stykke fra hvilepositionen, så man ikke kom til at taste for  hurtigt. Dvorak-tastaturet er derimod skabt til at  man kan skrive hurtigt.

Der findes også ergonomiske tastaturer som er "knækket" på midten og med et  hængsel foroven, så hænderne kan arbejde under en mere naturlig form.

Nogle mennesker har fået en stærk aversion mod visse taster  på tastaturet. F.eks. firmaejeren Pieter Hintjens, som ønsker caps-lock-tasten  fjernet fra tastaturene.