Get Adobe Flash player

CD

Cd (forkortelse af compactdisk) er et optisk medie til lagring af musik, billeder, video og data.

Den blev først kendt som en lyd-cd, hvor den i løbet af  få år erstattede grammofonpladen. Der kræves en cd-afspiller for at  lytte til musikken, alternativt kan en ikke-kopibeskyttet cd afspilles på en pc.

En standard cd er 12 cm i diameter og kan have en varighed på op til 80 minutter  for en 700MB disk. For at høre lyd fra en lyd-cd behøver man en cd-afspiller -  som enten kan være en selvstændig enhed eller tilbehør til en pc.

En video-cd (VCD) kan  indeholde både lyd og billede i MPEG-1  formatet med en spilletid på 80 minutter. I en lidt forbedret udgave i MPEG-2-formatet kaldes den for superVCD  eller SVCD, men længden falder så til typisk 20 minutter.

Endelig kan den bruges til opbevaring af data, f.eks. tekster, programkode,  billeder mv., og en sådan data-cd kan typisk rumme fra 650-700MB, der findes dog  special udgaver på helt op til 900MB eller 100 minutter hvis der indspilles en  lyd-cd, dog understøttes denne størrelse ikke af ældre afspillere. Blandt de  seneste udviklinger er XVID-, divX- eller MPEG-4-formatet, som er har  en lige så god kvalitet som MPEG-2, men det er så elastisk, at en normal cd kan  rumme fx 60 min. videoklip. Afløseren for cd'en er dvd'en.

Alle cd-typer kan produceres ved hjælp af en cd-brænder, som  efterhånden er standardudstyr på en pc. Det har givet anledning til  problematikker med hensyn til ophavsretten. For at kompensere for den tilladte  kopiering på blandt andet cd'er, er der nu indført et blankmedievederlag  for tomme skiver. Vederlaget for blankemedier udgør

"

§ 40. Vederlaget udgør for 2003 pr. minut spilletid for analoge lydbånd  0,0563 kr. og for analoge videobånd 0,0784 kr.

Stk. 2. Vederlaget udgør for 2003 for digitale lydmedier 1,75 kr. pr. stk.,  for digitale billedmedier 9,41 kr. pr. stk. og for digitale hukommelseskort 4  kr. pr. stk.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte vederlag reguleres fra 2004 årligt med  satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. "