Get Adobe Flash player

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line forkortet ADSL er en  teknologi fra DSL familien som muliggør  højhastigheds transmission af lyd og data over et enkelt snoet kobberpar.

Blev udviklet af Bellcore i 1989. Oprindeligt var standarden tiltænkt det den  gang hastigt tiltagende Video-on-demand marked. Den ville tillade teleudbyderne  at konkurrere med kabelselskaberne om at bringe digital multimedia ud i  hjemmene. I dag bruges teknologien dog anderledes til bredbåndsadgang til  Internet især for private brugere.

En stor fordel ved teknologien er at den kan benytte trådpar af den type som  allerede findes nedgravet i telefonnettet. ADSL kan transmittere lyd, feks i  form af stemmesamtaler med en telefon, og data med høj hastighed over en enkelt  telefonlinje på samme tid. Selv hvis data linjen skulle svigte kan man stadig  benytte telefonen med ADSL.

At ADSL er "Asymmetric" hentyder til at upstream og downstream hastighederne  i ADSL ikke er de samme. Under de mest gunstige kår kan man nå hastigheder på op  til 9 Mbps i download, og 1.5 Mbps i upload. At ADSL er asymmetrisk gør den ideel til  hjemmebrug samt til virksomheder hvor download hastigheden generelt er vigtigere  end upload hastigheden. ADSL er støjfølsomt, og i denne forbindelse spiller  længden på kablet en stor rolle. Kort kabel, hvilket vil sige kort afstand til  telefoncentralen, betyder generelt mindre støj og dermed mulighed for højere  hastighed. En afstand på over 5500 meter til centralen umuliggør typisk  ADSL.

ADSL benytter FDM (Frequency Division Multiplexing) til at opdele signalet i  3 kanaler: En baseband kanal til lyd, en downstream kanal og en upstream kanal  til datatransmission. Hver kanal benytter sit eget frekvensområde, men lige  præcist hvilke afhænger af den enkelte udbyders implementering.

Et ADSL modem, kaldet ADSL Transmission Unit Remote (ATU-R), placeres hos  brugeren, og dette er ansvarligt for at signalet bliver splittet i omtalte 3  kanaler. På udbyderens central findes et andet ADSL modem, kaldet ADSL  Transmission Unit Central (ATU-C), som modtager signalet på de 3 kanaler fra  ATU-R enheden. ATU-C enheden sørger for at sende baseband signalet videre gennem  det normale telefonnet, mens downstream og upstream kanalerne sendes videre til  en Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) enhed. Denne kombinerer  flere ADSL signaler og transmitterer dem over udbyderens fiberoptiske kabler via  feks ATM (Asynchronous Transfer Mode).

 

Eksterne henvisninger