Get Adobe Flash player

Protokol

En protokol er en foruddefineret sæt regler, som beskriver hvordan dataterminaludstyr, netudstyr eller værktøjsmaskiner (se også CAM/CNC) udveksler data. En protokol beskriver hvilket "sprog" de 2 enheder kommunikerer med.

Eksempler på edb protokoller: IP, TCP, UDP, DIX ethernet II, ATM, V.34, V.90 og V.42bis.
Eksempel på telefon/video protokoller: SIP, H323
Eksempel på lysstyringsprotokol: DMX
Eksempel på produktions (CNC) protokol: Mazak CMT protocol

Eksempel på en IETF-protokoldefinition: RFC791 Internet Protocol, IP

Data protokol standardiseringsorganer: IETF, ISO, ITU-T, IEC, IEEE.