Get Adobe Flash player

Perabit

En Perabit er en afledt enhed for information eller computerlager.

Sprogbrugen for computerlager er desværre ikke konsekvent. Terabit bruges derfor på to måder:

  • 1 Perabit = 1024 bit = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 gigabit eller 1,000 Terabit
  • 1 Perabit = 250 bit = 1 125 899 906 842 620 gigabit eller 1024 Terabit

For at løse denne forvirring i anvendelsen af binære præfikser har International Electrotechnical Commission (IEC) foreslået nye ord for binære præfikser, således at 1 Pebibit = 250 bit. Denne sprogbrug har dog (endnu) ikke vundet udbredelse.