Get Adobe Flash player

Båndbredde

Båndbredde er et begreb som bruges populært inden for datakommunikation til at betegne kapaciteteten af en kommunikationslinje, forstået som den mængde data der kan overføres per tidsenhed. Den måles normalt i bit per sekund (bps). Teknisk set er dataoverføringshastighed en mere præcis betegnelse, da båndbredde har flere betydninger.

For intranetforbindelser er den gængse båndbredde netop i denne tid (2004) ved at flytte sig fra 100 Mbps til 1 Gbps. Internetforbindelser kan fås med mange forskellige båndbredder. De er ofte asymmetriske, idet kapaciten er forskellig i de to retning, og hastigheden må i de tilfælde angives med to tal, f.eks. 1024/256Kbps. Det første tal angiver hvor meget data man kan hente(download) og det andet tal hvor meget data man kan sende(upload).